Privacyverklaring

28 mei 2018

Algemeen

Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij maken gebruik van de wettelijke grondslag “Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”, dat betekent dat wij uitsluitend persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst gerelateerd aan de bedrijfsuitoefening van Havenga Bouw.

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de werkzaamheden, wanneer er een wettelijke plicht op ons rust of wanneer u hier toestemming voor geeft. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen volgens de richtlijnen van de belastingdienst.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

Naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, eventueel foto’s gemaakt in opdracht van de klant.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

–          Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
–          Om te informeren over wijzingen van de diensten of producten
–          Om goederen en diensten aan u te leveren
–          Om afspraken met u te kunnen maken
–          Wettelijke verplichting zoals het verwerken van belastingaangiftes
–          Factuur- en offerte administratie, afhandeling betaling

Website

U kunt onze website bezoeken zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft vrij te geven. Wij gebruiken geen middelen om bezoekers persoonlijk te identificeren en hebben geen contactformulier op de website staan.

Cookies

Wij maken alleen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Gegevens worden niet gedeeld en we maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De autoriteit persoonsgegevens is akkoord met deze instellingen en vormen dus geen inbreuk op de privacy.

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring (indien aanwezig) van de website die u bezoekt.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@havenga.com

Beschermen persoonsgegevens

Havenga Bouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Wij wijzen u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoongegevens.nl).

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Havenga Bouw v.o.f.
Oude Rijksweg 11
9798 PA Garmerwolde

error: Content is protected !!